Judge's gavel

Innkalling til årsmøte i Fotballklubben Vidar

Styret innkaller herved til årsmøte i Fotballklubben Vidar

Årsmøtet avholdes den onsdag 7. april 2021 klokken 18:00. Avhengig av korona situasjonen og restriksjoner på møtedato vil Årsmøtet søkes primært å bli avholdt på Klubbhuset; sekundært vil det bli avholdt via Teams. Informasjon om møteform vil bli kommunisert via klubbens hjemmesider.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 24. mars 2021 til post@fkvidar.no

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.fkvidar.no

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret

IMG_7084

Nye retningslinjer

Med bakgrunn i de oppdaterte retningslinjene fra myndighetene med påfølgende anbefalinger fra NFF, ser FK...
Judge's gavel

Kjære FK Vidar medlem

Årsmøtet for året 2020 vil, som tidligere annonsert, bli avholdt onsdag 7. april klokken 1800....
164999800_10158385067449191_4133467099074483585_o

Ny støttespiller på laget!

Vi er veldig glade for å presentere vår nye samarbeidspartner Hitec Vision. https://www.hitecvision.com/